Skola & Vård

Samhällen och städer växer så det knakar. Det behövs fler förskolor, skolor, skolkök, idrottshallar, sjukhus och andra vårdinrättningar. Den här typen av verksamheter har hårda restriktioner kring hur byggandet ska gå till och inte minst hur byggnaden och lokalerna ska kunna användas. Fristad Bygg har under flera decennier byggt och renoverat lokaler för alla dessa typer av verksamheter, framförallt i kommunal men även privat regi. Vi har förståelse för alla speciella förutsättningar som gäller och att det krävs särskild hänsyn om vi ska bygga tandvårdslokaler eller operationssalar med känslig utrustning eller göra en ombyggnation av en skola under pågående läsår.

Under 2018/2019 har Fristad Bygg haft uppdraget att renovera och bygga till en verklig ikon bland Borås lärosäten. Många byggnadsingenjörer har börjat sin bana på Sven Eriksonsgymnasiet, så det var extra roligt att få skrida till verket för att förhöja studiemiljön för ännu fler elever på denna skola.

Ombyggnationer har skett i fem löpande etapper under tiden som skolverksamheten har pågått som vanligt.

Det mest iögonfallande är den nya inglasade entrén och cafeterian på 300 m² i två plan. En mycket populär samlingsplats för alla elever. Vi har byggt om ett flertal lärosalar och administrationslokaler som fått nya dörrar och ny rumsbildning. Vi har även anlagt en ny utemiljö. Skolan har fått ett nytt storkök där vi installerat nya maskiner och gjort nya installationer av värme, el, ventillation samt nya ytskikt.

Att genomföra ett så omfattande byggprojekt under pågående läsår har krävt en samarbetsvilja utöver det vanliga, hos alla inblandade parter.

Typ av byggnad Gymnasieskola
Plats Sven Eriksonsplatsen, Borås
Uppdragsgivare Borås Stad
Projektform Totalentreprenad
Samarbetspartners Sweco
Byggår 2018
Arkitekt Sweco
Tidsåtgång 18 månader
Visa som
Exteriör Sven Erikssonsgymnasiet - Fristad Bygg
Entré Sven Erikssonsgymnasiet - Fristad Bygg
Detaljbild Sven Erikssonsgymnasiet - Fristad Bygg
Exteriör Sven Erikssonsgymnasiet - Fristad Bygg
"Genom kontinuerlig dialog har vi planerat bygget med minimal inverkan på det dagliga skolarbetet. Jag är stolt över förståelsen från personal och alla elever på skolan. Men så blev resultatet också ett stort lyft för vår skolmiljö."
Peter Larsson, intendent, Sven Eriksonsgymnasiet