Bostäder

Fler bostäder behövs och de kan byggas på många olika sätt: Ny- eller ombyggnation, i samverkansentreprenad eller via byggservice. Helt eller delvis i trä, eller andra material. Tillsammans med dig ser vi över vad som passar bäst för just ditt bostadsprojekt. Vi har erfarenheten som krävs för att ett projekt ska bli färdigt på kortast möjliga tid, alltid med bibehållen kvalitet. Åttavåningshus helt i KL-trä eller stambyten i en bostadsrättsförening spelar ingen roll. Vi skapar hem för människor att trivas i, både vid inflyttning och under lång tid framåt.

Under 2017 och 2018 har Fristad Bygg nyproducerat och uppfört två stycken åttavånings punkthus helt i KL-trä. Resultatet är 52 bostadsrätter där träet verkligen spelar huvudrollen, både in- och utvändigt. Själva stommen och allt bjälklag i huset består av korslimmat virke och alla väggar i lägenheterna har synligt trä, något de boende uppskattar mycket. Utvändigt kläs husen med underhållsfria cederträspån som signalerar att det här är ett trähus rakt igenom.

Att bygga så här många våningar helt i trä har väldigt många fördelar, inte minst ger det en väldigt autentisk atmosfär och känsla i huset. Men det innebär också en utmaning när det kommer till ljudöverföring mellan lägenheterna. Genom att i ett tidigt skede jobba nära både arkitekt och akustiker kring detta, kunde vi använda oss av alla materials bästa inneboende egenskaper och se till att även ljudnivån blev behaglig för de boende.

Typ av byggnad Flerbostadshus, 52 Bostadsrätter
Plats Frostaliden 2 och 6, Skövde
Uppdragsgivare Brunnen Bostad
Projektform Totalentreprenad
Samarbetspartners KLH
Byggår 2018
Arkitekt White Arkitekter
Tidsåtgång 20 månader
Bruttoarea 4900 m²
Visa som
Exteriör Frostaliden i Skövde - Fristad Bygg
Detaljbild exteriör Frostaliden i Skövde - Fristad Bygg
Exteriör Frostaliden i Skövde - Fristad Bygg
Entré Frostaliden i Skövde - Fristad Bygg
"Samarbetet har fungerat mycket bra och jag är väldigt nöjd med Fristad Bygg som entreprenör."
Ulf Runmarker, styrelseordförande, Brunnen Bostad