Ett projekt inom Kommersiella fastigheter

Ombyggnation av offentligt kulturminne

Vår erfarenhet och kunskap från tidigare projekt med historiska byggnader hjälpte oss att vinna denna upphandling, av Borås Stad. Uppgiften var att rusta upp och anpassa det berömda stadshuset inför framtiden, samtidigt som den unika arkitekturen skulle bevaras.

Byggnationen pågick under 2018–2019 och omfattade entrén med dess stora glaspartier, receptionen och toaletter. Här kom vår rutin från tidigare arbeten, med bland annat flertalet historiska kyrkor, väl till pass. Därför var det heller inte något problem att färdigställa arbetet inom tidsplanen.

Vi samarbetade nära med beställaren, arkitekten och stadsantikvarien. Stor vikt lades vid att hitta rätt material för att harmoniera med originalet. Därför fick vi gå steget längre än i andra projekt för att hitta rätt svensk marmor, kalksten, granit och trä. Och vi lyckades med det högt uppsatta målet – att ingen skulle kunna upptäcka att vi ens varit där.

Typ av byggnad Entré + Toalett
Plats Stadshuset, Borås
Uppdragsgivare Borås Stad
Projektform Totalentreprenad
Byggår 2019
Tidsåtgång 5 månader
Visa som