Ett projekt inom Skola & Vård

Över 20 år av ständig förändring

Ett så stort sjukhus som Södra Älvsborgs Sjukhus har alltid flera byggprojekt igång och vi är inblandade i de flesta av dem. Byggnaden som används idag uppfördes 1930 och är i ständig förändring. Fristad Bygg har varit samarbetspartner till Västfastigheter, som är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltare, i över 20 år. Uppdragen utförs både i Borås och på Skene Lasarett i Mark.

Sjukvården blir alltmer komplex och det ställs högre krav på tillgänglighet, patientsäkerhet, arbetsmiljö, vårdhygienisk standard och inte minst effektiv användning av vårdplatser. Detta måste vi förhålla oss till vid både planering och genomförande. Vår speciella kompetens är just att kunna arbeta i pågående verksamhet och vara effektiva utan att egentligen märkas.

Förlossning, neonatalavdelning, akutvård och traumarum, operationssalar, röntgen, intensivvård och rehab. Vi har kunnat följa alla livets skeenden när vi byggt om och till i princip alla avdelningar på hela lasarettet. Det kräver stort hänsynstagande och förståelse för känsliga miljöer och vilka speciella förutsättningar som gäller på avdelningarna. Vi jobbar alltid med omtanke om patienter och personal och anpassar oss till det som händer, ibland minut för minut.

Typ av byggnad Sjukhus
Plats Borås och Skene
Uppdragsgivare Västfastigheter
Projektform Löpande
Visa som
Södra älvsborgs sjukhus - Fristad Bygg
I arbete - Fristad Bygg
Kontaktperson Fristad Bygg
Peder Brolin
Affärsutvecklingschef