Ett projekt inom Kommersiella fastigheter

Totalentreprenad av Energi- och Miljöcenter

Det fanns flera skäl till varför byggnationen av denna förbehållningsanläggning för matavfall passade oss. Vi har en stor intern kunskapsbank inom betongarbete, med egen erfaren personal. Därför kunde vi genomföra denna upphandling för Borås Energi och Miljö från a till ö.

Vi arbetade under kort tidsram och inledde med sprängningsarbete i början av 2020. Byggnationen kunde inledas i maj och den första etappen färdigställdes i september – och besiktningen var klar före jul samma år. Allt genomfördes genom ett fint samarbete med ansvariga arkitekter på Sweco och Ramboll.

Den stora utmaningen var att ta fram unika specialanpassningar till en byggnad med höga höjder, 17 meter i takhöjd med ett djup på 5 meter. Allt gjutet och byggt på plats.

Vi ser med stolthet tillbaka på en av våra mest avancerade byggnationer inom företaget, som idag bidrar till att omvandla avfall till biogas.

Typ av byggnad Förbehandling anläggning
Plats Sobacken, Borås
Uppdragsgivare Borås energi & miljö
Projektform Totalentreprenad
Byggår 2021
Arkitekt Sweco i det stora, Ramboll i start
Tidsåtgång 10 månader
Bruttoarea 26x25 m2
Visa som
Det var ett mycket bra samarbete med platschefen, bra och tydlig kommunikation och ett bra lösningsinriktat arbetssätt.
Alexander Leonarde, Borås Energi och Miljö