Ett projekt inom Kommersiella fastigheter

Nytt resecentrum i centrala
Göteborg helt i trä

Västtrafiks Resecentrum är anläggningar vid kollektivtrafikens viktigaste knutpunkter. Byten blir enklare och här finns service som vänthall och biljettförsäljning.

Åkareplatsen i Göteborg ligger mitt i händelsernas centrum, precis innan Centralstationen. Här har Fristad Bygg uppfört ett Resecentrum i två plan, helt i korslimmat trä. Utvändigt är byggnaden klädd med obehandlad furu och genom stora glaspartier kan resenärerna se stadspulsen från första parkett. Samtidigt bjuder träkonstruktionen på väldigt speciell och behaglig atmosfär inomhus. Vänthall, toaletter och butik ligger i markplan och en våning upp finns vilorum och uppehållsrum för bussterminalens personal.

När alla tekniska lösningar från Västtrafik skulle sammankopplas i terminalplatserna kom Fristad Byggs specialkompetens inom samordning väl till pass. Detta eftersom själva bussterminalen och resecentrumbyggnaden var två separata entreprenader.

Typ av byggnad Väntsal och butik för Västtrafik
Plats Åkareplatsen, Göteborg
Uppdragsgivare Västtrafik
Projektform Totalentreprenad i partnering
Samarbetspartners Sweco
Byggår 2018
Arkitekt White Arkitekter, Malmö
Tidsåtgång 7 månader
Bruttoarea 300 m²
Visa som
Exteriör Resecentrum Åkareplatsen - Fristad Bygg
Exteriör med glasparti Resecentrum Åkareplatsen - Fristad Bygg
Detaljbild Resecentrum Åkareplatsen - Fristad Bygg
Resecentrum Åkareplatsen - Fristad Bygg
Resecentrum Åkareplatsen - Fristad Bygg
”Själva upphandlingen gjorde att projektet var försenat men efter att vi fått kontakt med Fristad Bygg flöt allt på som det skulle och öppningen kunde ske enligt tidplan.”
Christer Johansson, projektchef, Västtrafik AB
Kontaktperson Fristad Bygg
Peder Brolin