Ett projekt inom Bostäder

Unik energilösning när vi bygger om miljonprogramshus i Vårgårda

Under 2018 har Fristad Bygg totalrenoverat 20 lägenheter i kvarteret Klockarebolet i Vårgårda. Samtidigt har vi byggt på ett tredje våningsplan i korslimmat trä som ger totalt nio lägenheter till. Arbetet har omfattat, förutom projektering och samordning, ett så kallat ”klimatskal” på den befintliga byggnaden med helt nya väggar och tak. Det nya våningsplanet har också krävt en ny fasad i linje med övrig stil, nya fönster och dörrar, hiss och trapphus, kök och badrum samt alla ytskikt.

Men det är inte detta som är det mest intressanta. Byggnationen är nämligen den allra första i sitt slag där byggnaden också ska bli helt självförsörjande på el för uppvärmning och varmvatten under hela året. Den tekniska lösningen består av en kombination av bergvärme, solceller och lagring av överproduktion av energi som vätgas. En inte helt enkel uppgift att lösa i projekteringsfasen, särskilt med tanke på att vi behövde kombinera en befintlig byggnad med ett helt nytt våningsplan i annat material.

Den här lågenergilösningen har väckt stort intresse även på riksnivå och kommer att visa vägen för ett mer hållbart byggande på fler håll i landet framöver.

Det här är något som uppenbarligen engagerar. Och att vi på Fristad Bygg ger allt är ingen nyhet, men ibland kanske vi gör lite större uppoffringar än vad som faktiskt krävs. Under byggets mest intensiva skede var en av våra snickare så mån om att komma åt på precis rätt ställe att hans halvmeterlånga och prisbelönta skägg fastnade i en skruvdragare och slets av! Ingen skadades allvarligt (om man inte räknar skägget) men det råder inget tvivel om att det här projektet har en alldeles särskild plats även i Fristad Byggs hjärta.

Typ av byggnad Flerbostadshus, 29 hyresrätter
Plats Backgårdsgatan 1, Vårgårda
Uppdragsgivare Vårgårda Bostäder
Projektform Totalentreprenad
Samarbetspartners Borås rör och sanitet, Electrokyl, Assemblin, Falks Entreprenad
Byggår 2018
Arkitekt Dahren Arkitekter
Tidsåtgång 11 månader
Bruttoarea 2100 m²
Visa som
Exteriör Klockarebolet i Vårgårda - Fristad Bygg
Detaljbild Klockarebolet i Vårgårda
Detaljbild Klockarebolet i Vårgårda - Fristad Bygg
"Vi gör något som är väldigt bra för miljön."
Jan Thorsson, VD, Vårgårdabostäder