Ett projekt inom Kommersiella fastigheter

En mataffär unik i sitt slag

I centrala Skåne växer stadsutvecklingsprojektet Westerport fram, en blandstad med handelsplatsen Westra Torg som hjärta och en ICA-butik unik i sitt slag, med en konstruktion i massivt trä.

Vårt uppdrag i området var att projektera och montera stomme och klimatskal. Vi sätter högt värde på det långsiktiga, hållbara resultatet och i bygget av ICA Solvik blev det extra tydligt. Butiken byggdes med ett klimatskal där väggar och takbjälklag är av korslimmat trä och ger bygget ett lågt klimatavtryck.

För oss var den största utmaningen under bygget att byggnationens stomme var ovanligt hög, vilket gjorde att vi fick utföra montage av pelare och balkar från lift. Inuti butiken är nära nog allt trä synligt, vilket i sig utmanade och ställde höga krav på att arbetet genomfördes noggrant och omsorgsfullt.

Vi tog oss an projektet med nya spännande byggmetoder, där KL-väggar monteras ovanpå varandra och skarvades på pelarna. Slutresultatet blev strålande fint. Med det synliga träet invändigt och takfönster med mycket ljusinsläpp skapas en trivsam miljö, men ett unikt uttryck som ligger väl i tiden.

Typ av byggnad Butikslokal
Plats Sjöbo, Skåne
Uppdragsgivare Thage i Skåne
Projektform Totalentreprenad
Byggår 2021
Tidsåtgång 2 månader
Bruttoarea 1900 m²
Visa som