Ett projekt inom Skola & Vård

Nya och tystare lokaler för Folktandvården mitt i Fristad

Vi fick förtroendet att uppföra en ny Folktandvård i Fristad, beläget i Fristadshuset, och som invigdes i mars 2018. Detta är Fristad Skyddskläders ursprungliga lokaler som idag ägs av Kentaur AB.

Eftersom vi byggde i en befintlig lokal hade vi dels bärande pelare dels placering av fönster att ta hänsyn till. Annars har just lokaler för tandvård alltid mycket speciella förutsättningar. Varje behandlingsrum med tandläkarstol är som en liten mini-industri i sig och kräver olika avlopp med särskilda separeringfunktioner, speciellt kraftfulla eluttag och möjlighet att säkert kunna hantera röntgenstrålning.

Vi fick till ett fint samarbete mellan arkitekt, fastighetsägare samt Västfastigheter. Tillsammans har vi skapat en vårdmiljö som är mycket uppskattad av både personal och patienter. En bonus är att borrljuden inte hörs mellan de olika behandlingsrummen!

Typ av byggnad Lokaler för folktandvård
Plats Fristadshuset i Fristad
Uppdragsgivare Västra Götaland Län Landsting, Västfastigheter
Projektform Totalentreprenad
Samarbetspartners Dentalservice
Byggår 2017
Arkitekt PE Arkitekter Skaraborg AB
Tidsåtgång 7 månader
Bruttoarea 500 m²
Visa som
Korridor Folktandvården i Fristad - Fristad Bygg
Tandläkarstol, fönsterfoder Folktandvården i Fristad - Fristad Bygg
Väntrum Folktandvården Fristad - Fristad Bygg
"Vi upplever oss som riktiga vinnare efter flytten. Vi har fått modernare teknik, fin inredning och mycket bättre arbetsmiljö."
Gunnel Lycén, Klinikchef, Folktandvården Fristad
Kontaktperson Fristad Bygg
Peder Brolin
Affärsutvecklingschef