Ett projekt inom Kommersiella fastigheter

Spektakulärt brobygge mitt i djurparken

Genom en öppen arkitekttävling vann vi förtroendet att uppföra denna gångbro år 2016. Utmaningen var att förenkla besökarnas väg förbi en brant slänt, som de korsar på väg till savannen. Vi tänkte högt med en lösning i massivt trä, som togs fram tillsammans med Landström arkitektbyrå.

Brons 450 löpmeter är beläget på en höjd av 10 meter, med hiss och anpassning för rörelsehindrade. Det är ovanligt för en byggfirma att skapa en så pass lång bro. Därför var förberedelser med ritningar, säkerhetsföreskrifter och upprättelse av byggväg av extra stor vikt. Utöver det fick vi ta hänsyn till att bygga under vintern, när parken var stängd.

Allt var tvunget att hamna på rätt ställe. Plattformarna, trebensstolparna och höjd såväl som vinkel behövde ha exakt millimeterprecision. Vi är stolta över att ha skapat ett lyckat resultat och ett unikt landmärke i Borås.

Dessutom är vi glada över det goda samarbetet med Moelven, Trafikverket och de afrikanska djuren som var grannar under projektet!

Typ av byggnad Bro
Plats Borås Djurpark
Uppdragsgivare Borås Djurpark
Projektform Totalentreprenad
Samarbetspartners Moelven
Byggår 2016
Tidsåtgång 7 månader
Bruttoarea 450 löpmeter
Visa som
Kontaktperson Fristad Bygg
Personalbild - Fristad Bygg
Tommy Äärlaht
Produktionsledare