Ett projekt inom Kulturbyggnader

Varsam men nydanande renovering av kyrka med medeltida anor

Under våren 2015 gjorde Fristad Bygg en totalrenovering av Berghems kyrka. Utvändigt utförde vi en omfattande underhållsreparation av fasad, portar och fönster. I arbetet med fasaden fick vi använda oss av en särskild puts med kalkbruk. Vi gjorde också en ny tillbyggnad i samma stil som kyrkan – en panncentral som effektiviserar energiåtgång och uppvärmning.

Invändigt disponerades kyrkorummet under läktaren om helt och hållet. Vi skapade ett nytt inglasat rum med kök som kunde användas till utökad församlingsverksamhet både dag- och kvällstid.
Förutom byggnation av det inglasade rummet, renoverades även snickerier och textilier som samtliga krävde specialtillverkning. Dessutom utfördes stora konservatorsarbeten, främst på altare och predikstol.

Men när det var dags att ta sig an långskeppets vind, stötte vi på ett lite udda problem. Det var nämligen bebott av en familj ur den fridlysta arten långörad fladdermus. Som tur var har den här sortens fladdermöss parningsperiod några veckor under hösten. Så då passade vi på att bygga färdigt. Helt i linje med Fristad Byggs ambition – att störa så lite som möjligt.

Typ av byggnad Kyrka
Plats Kungskullavägen 9, Berghem
Uppdragsgivare Svenska kyrkan
Projektform Utförandeentreprenad
Samarbetspartners El-center, Bredins Rör
Byggår 2015
Arkitekt Defyra Arkitekter
Tidsåtgång 9 månader
Visa som
”Det nya rummet gör att vi kan vara här vid ännu fler tillfällen och hela kyrkan har verkligen fått tillbaka sin forna glans.”
Ronny Larsson, Beställarombud, Västra Marks Församling
Kontaktperson Fristad Bygg
Hans Dahlgren
Affärsområdeschef Byggservice