Om oss

Fristad Bygg är ett byggföretag i Sjuhäradsbygden som med stort engagemang driver ditt projekt från idé till färdigt hus. Vi bygger ofta men inte bara i trä, och är sedan länge övertygade om att nyckeln till god produktivitet bygger på öppenhet, ärlighet och ett nära samarbete.

Vårt mål är att skapa stolthet.

Vi vill att du ska vara lika stolt som vi över vad vi byggt tillsammans, nu och långt senare, oavsett om det är en bättre skola eller ett helt nytt bostadsområde. För att nå dit är det mycket som krävs av oss som byggare. Det viktigaste har vi med oss ända sedan starten för nästan 80 år sedan: Vårt engagemang.

Utan äkta engagemang blir resultatet helt enkelt inte tillräckligt bra, så vi tar oss an ditt projekt med entusiasm och handlingskraft. Vi leder och samordnar arbetet så att ingenting ramlar mellan stolarna. Vi väljer lösningar och material med största omsorg om både miljö och människor. Vi gör dina förutsättningar till våra och håller hårt i tider och kostnader.

Framför allt ser vi till att verkligen förstå din vision och ha ett öppet och nära samarbete rakt igenom. Först då kan vi göra dig riktigt stolt och se till att den känslan varar långt in i framtiden.

Mer hållbart än så blir det inte.

Så jobbar vi

Vi utför allt från nybyggnation till ombyggnation och renoveringar. I total- eller generalentreprenad leder vi arbetet och samordnar alla inblandade parter. Våra engagerade och kunniga medarbetare tar alltid ett stort personligt ansvar och hänsyn till pågående verksamheter.

I arbete - Fristad Bygg
Samverkansentreprenad

Ända sedan starten för nästan 80 år sedan har Fristad Bygg haft just samverkan som ledstjärna. Genom ett öppet, ärligt och nära samarbete med våra kunder och leverantörer har vi hittat nyckeln till kvalitet och resultat som skapar värde för alla inblandade.

På senare tid har samverkansformen partnering blivit allt mer populär. I korthet innebär det att alla nyckelaktörer samlas i ett tidigt skede och kommer överens om gemensamma mål, en gemensam organisation och en gemensam ekonomi. Det minimerar risken för fel, resurserna utnyttjas mer effektivt och tidplanerna håller bättre. Att det nu finns en mer formaliserad samverkansform för detta är något vi gärna välkomnar, men sanningen är att Fristad Bygg redan har jobbat på det här sättet i decennier. Samverkan bygger alltid på förtroende och det förtjänas genom ärlighet, transparens och pålitlighet, egenskaper som i princip ligger inbäddat i vårt DNA.

Byggservice

Inom Byggservice utför vi om- och tillbyggnader, reparationer och underhåll för allt från bostadsrättföreningar och privatpersoner till kyrkobyggnader och kommunala förvaltningar. I byggserviceprojekten har vi extra stor användning för våra specialistkunskaper inom till exempel putsarbeten, murning, plattsättning och betongarbete.

Byggservice på Fristad Bygg har även en tradition av nära och långvariga relationer med stora kunder inom butik, industri och vårdsektorn. Fokus ligger ofta på avancerad byggservice i pågående verksamheter som ställer extra höga krav på hänsynstagande och säkerhetstänk. Det handlar lika mycket om effektiv och noggrann logistik kring arbetet som själva byggandet i sig.

Ett byggserviceprojekt kännetecknas alltid av korta ledtider, stor flexibilitet och noggrann hantverksskicklighet.

Våra värderingar

Det är lätt att gå till jobbet och bara göra det minsta möjliga som krävs. Att nöja sig med bra nog. Men så funkar inte vi på Fristad Bygg. Vi är övertygade om att när ett engagemang är starkt och äkta så görs ingenting halvdant, utan alla försäkrar sig om att slutresultatet ska bli bästa möjliga. Då blir också hög kvalitet en helt naturlig följd.

Något som alla inblandande kan vara stolta över, under lång tid framöver. Så det är vår största drivkraft – att skapa stolthet. För våra uppdragsgivare som gett oss förtroendet. För våra partners som förser oss med kompetens, material och mankraft. Och inte minst för dem vi varje dag delar byssja, rum och verktyg med. I vår vardag lever vi därför ständigt med fyra drivande begrepp som alla skapar stolthet: ömsesidighet, mod, skärpa och lust.

Ömsesidighet

Tillsammans bygger vi mer hållbart. På Fristad Bygg ser vi både till helheten och människan, i såväl medarbetarsamtal som kundmöten. Tillsammans lär vi oss också mer och duckar aldrig för vare sig utmaningar eller utveckling. Tillsammans gör vi varandra starka, öppna och trygga.

Lust

På Fristad Bygg är positiv energi något påtagligt och en del av vårt DNA. När vi jobbar tillsammans, siktar framåt, förenklar och tydliggör komplexa frågor är vi en för alla, alla för en. Lusten i en bra leverans förenar och kravställer: det ska vara lustfyllt att bli bättre och lyfta andra.

Mod

Vi går gärna vår egen väg, utmanar och provar nytt. För oss på Fristad Bygg sätter vi stort värde på att våga ifrågasätta och kliva ur komfortzonen. Det är så vi hittar nya och smartare lösningar. Det är så vi skapar trivsel och bättre boende. Utmana oss gärna!

Vår historia

1941

Företaget startas av Helge Hermansson och två kollegor och heter från början AB Fristad Byggnadsarbete.

1960-talet

Helges son Kurt tar över verksamheten och utför mycket av bebyggelsen i den växande orten Fristad. Samtidigt börjar expansionen utanför orten mot Borås och Herrljunga.

1970-talet

1970 börjar Lars Serrander på företaget som arbetsledare. 1982 köper Lars företaget av Kurt och namnet blir då AB Fristad Bygg.

1980-talet

Fristad Bygg gör många stora om- och nybyggnader i Borås kommun. Vi utvecklar metoder för samarbeten och entreprenader som bygger på förtroende och företagets devis under många år; ”Vi bygger på Samverkan”, myntas.

1990-talet

Fristad Bygg utvecklas vidare, trots betydande konjunkturutmaningar i branschen (2018 har Fristad Bygg fortfarande aldrig varslat någon personal på grund av arbetsbrist). Det blir ett tydligt fokus på Byggservicetjänster och vi skriver ramavtal och serviceavtal som en direkt fortsättning på lyckad samverkan med beställare från större entreprenadprojekt.

2000-talet

2000 börjar Peter Serrander i företaget, 2004 blir han VD och 2007 delägare.

2000-talet

Vi arbetar intensivt med hållbarhetsfrågor och letar efter industriella metoder för att konkurrera i bostadsprojekten.

2000-talet

Vi finner ett byggsystem i korsvist limmat trä och utvecklar kompetens och gott renommé inom detta område.

2000-talet

Utvecklingen leder till flera uppdrag även på längre distans åt bland annat HSB Göteborg, Skansen i Stockholm och uppdragsgivare i Norge.

2010-talet

2012 rekryteras Svante Dahlqvist in som vice VD och 2015 utses han till VD.

2014

2014 vänds Byggsveriges blickar mot Sjuhärad när vi uppför två åttavånings bostadshus helt i KL-trä i centrala Fristad.

2016

2016 bygger Fristad Bygg en spektakulär och över 300 meter lång bro i KL-trä i Borås djurpark.

2018

2018 säljs Fristad Bygg till företagsbyggaren Sjöson och Jonas Karlsson. Graden av samverkan fortsätter att växa stadigt inom Fristad Byggs affärsområden. Till exempel genomförs tre av fyra större totalentreprenadprojekt i partnering.