Hållbarhet

Hållbarhet definieras antingen som miljömässig, ekonomisk eller social. För oss på Fristad Bygg betyder hållbarhet i första hand att du som kund alltid ska kunna lita på att det vi bygger tillsammans kommer att hålla över tid. Garantin finns i det engagemang vi lägger ner i varje enskilt projekt, vilket borgar för hög kvalitet i både processer och färdig produkt. Och när vi alla är stolta över resultatet, så håller det – länge.

Detaljbild exteriör Frostaliden i Skövde - Fristad Bygg
Varför älska trä?

Det finns fantastiska fördelar med att bygga i trä. Den miljömässiga hållbarhetsaspekten är den mest uppenbara. Men det finns många fler; en snabbare byggprocess och bättre boendemiljö, alla byggtekniska, ekonomiska och inte minst estetiska argument. För att inte tala om den helt oslagbara KÄNSLAN att bo och verka i ett massivt trähus.

Miljön i första rummet

Varje minut växer den svenska skogen tillräckligt mycket för att bygga ett åttavåningshus i massivt trä. Det säger ganska mycket om vilken typ av material vi pratar om, faktiskt det enda förnyelsebara för bärande konstruktioner. Växande, precis som avverkat trä binder koldioxid och det krävs avsevärt lägre energianvändning vid både framställning och transport än för exempelvis stål och betong. Miljöperspektivet finns med under hela byggnadens livslängd. Till exempel gör det naturliga tätskikt som finns i trä att det kräver mindre isolering och senare uppvärmning.

Tidigt ute

Redan i början av 2000-talet gjorde vi våra första konstruktioner i korslimmat trä. Sedan dess har vi utvecklats i samma rasande takt som forskningen går framåt och nya byggtekniker tas fram. Vi bollar idéer med beställare och arkitekter, vi konstruerar med fullt konstruktionsansvar och vi bygger effektivt till både lägre kostnader och med korta produktionstider. De första åttavåningshusen helt i KL-trä i Fristad, den 300 meter långa bron i Borås djurpark och Lill-Skansen i Stockholm är bara några exempel på spektakulära byggnader vi byggt i KL-trä.

Framtiden har bara börjat

Vi har gjort mycket, men egentligen bara börjat. Sverige är en skogsnation och efterfrågan på träkonstruktioner ökar markant både lokalt och nationellt. Vi håller oss i framkant genom fortsatt utbildning och genom att genomföra nya idéer i praktiken. Det innebär att vi inte bara är totalentreprenörer i projekt som handlar om massivträ, vi utvecklar också nya lösningar tillsammans med våra beställare. Till exempel den helt unika energiförsörjning Vårgårda Bostäder tagit fram vid ombyggnationen av ett tidigare miljonprogramsområde. Medvetenheten kring träbyggnation ökar hos såväl politiker och kommuner som näringsliv och allmänhet och det vi ser just nu är bara början av den stora trärevolutionen.

Hand med skruv - Fristad Bygg

Materialval

Vi arbetar gärna trä – men inte bara. Ibland passar det av flera anledningar bättre med andra material. Att även då välja det mest miljövänliga alternativet ligger alltid nära till hands för oss på Fristad Bygg. Vi har många och långvariga relationer med såväl kommuner och andra kunder som har ambitiösa klimatmål och hårda miljökrav i sin verksamhet. Det ger oss insikter och kunskaper och inte minst rutiner att arbeta med byggmaterial och andra produkter som har så låg klimatpåverkan som möjligt.

Penna och hammare - Fristad Bygg

Energismart

Den bästa kilowattimmen är den som inte spenderas alls, brukar det sägas. Vi har ett inbyggt dagligt tänk som fokuserar på effektiv energianvändning i alla led. Det gäller allt från att vi sorterar avfall i upp till 15 fraktioner ute på byggen, till att köra laddhybrider och låta lamporna släckas automatiskt när vi lämnar våra kontorsrum.
Men den riktigt stora energibesparingen gör vi när vi kommer in i ett tidigt skede i byggprocessen. Då kan vi påverka redan från början och tillsammans med kunderna både utveckla och bygga in energismarta lösningar. Det sparar kilowattimmar under hela byggnadens livscykel.

Att hålla som människa

Smarta materialval, energibesparingar, och långsiktig affärsmässighet i all ära. Men det handlar lika mycket om människorna som får det att hända. De ska ju också hålla minst ett helt yrkesliv, men även efter. Vi på Fristad Bygg ser till individen och arbetar aktivt för att alla ska trivas på sitt jobb, ha balans mellan arbete och fritid och möjligheter att kunna påverka både sin egen och företagets utveckling. Att det är en viktig del av vår kultur märks i viljan att förbättra i stort och i smått. Ett praktiskt exempel är det anmärkningsvärt höga engagemanget i avvikelserapportering – som i längden gör Fristad Bygg till ett bättre företag. Något som kanske inte är så konstigt är att en stor del av personalstyrkan nyttjar förmånen att få massage varje månad av vår eminenta massör Katarina.