Putsning

Allt från historiskt korrekta kalkbruk till moderna systemlösningar

Putsade fasader och andra ytor har funnits i århundraden. Riktigt så lång erfarenhet har vi inte – men nära på! Vi hanterar all tänkbar puts, från historiskt korrekta kalkbruk till moderna putser. Den breda kunskapen hos våra medarbetare borgar för att putsarbetet utförs hantverksmässigt och att vi alltid väljer rätt material till rätt yta. Vi blir ofta anlitade för att renovera kulturminnesmärkta byggnader som t ex kyrkor, med alla de speciella förutsättningar som det för med sig. När det gäller mer moderna putser finns det många systemlösningar som olika leverantörer tagit fram. Givetvis har vi utbildningar och kunskaper om dessa. Ett exempel är vår CWF certifiering genom Weber. Detta innebär att vi kan utföra P-märkta fasadisoleringssystem.