Förvaltning

När du har höga krav på byggande i pågående verksamhet

Fristad Bygg har en tradition av nära och långvariga relationer med stora kunder inom butik-, industri- och vårdsektorn. Här ligger fokus på avancerad byggservice i pågående verksamheter som ställer extra höga krav på hänsynstagande och säkerhetstänk. Det handlar lika mycket om effektiv och noggrann logistik kring arbetet, som själva byggandet i sig. Våra långa kontrakt med kunder inom detta område är ett kvitto på att det fungerar.