Välkommen till AB Fristad Bygg

 

Varsamhet och mjukt handlag är måhända egenskaper vilket inte i första hand förknippas med byggbranschen.

För det mesta hanterar byggarbetare hårda och tunga material, vilket kräver krafttag av grova nävar.

AB Fristad Bygg har sedan 1941 i praktisk handling visat att robust byggverksamhet och mänsklig smidighet kan förenas och ge utmärkta resultat.

 

Vår devis "vi bygger på samverkan" har här sitt ursprung.

  

Vår affärsidé

Med omtanke och engagemang erbjuder Fristad Bygg professionella tjänster inom byggproduktion och förvaltning. I samverkan med kunder och partners når vi högsta kundnytta.

 

Vår vision

Fristad Bygg skall alltid vara kundens första val.

 

Våra värderingar 

Vi värdesätter öppenhet, ärlighet och samverkan.

Finansiell samverkan

För att skapa trygghet i våra projekt och för våra kunder samarbetar vi med BRIM för såväl företagsförsäkringar som ansvarsförsäkringar.
Som säkerhet i projekten tecknar vi i första hand fullgörandeförsäkringar under entreprenadtid och garantitid i samverkan med BRIM , men i förekommande fall kan vi även lämna en bankgaranti via vår bank.
Sen bolagets bildande har vi samarbetat med Handelsbanken, SHB och dess kontor i Fristad.
Under året har vi kompletterat Handelsbankens tjänster med ytterligare en finansiell aktör i Collector Bank för framtida utveckling.
   

Den här webbplatsen använder cookies