Förvaltningsservice

kontaktperson; Peder Brolin

 

Med fokus på industri och hälsovård, utvecklar affärsområdet kundkoncept för omfattande serviceåtaganden. I nära samverkan med kundernas förvaltningsorganisationer möter vi krav på stor flexibilitet och snabb anpassning till kundens kärnverksamhet. Kunnandet inom service i förvaltningsledet leder till större projekt där industri- och vårdmiljö byggs om, byggs till eller dockas på nya byggnader.

 

Förvaltningsservice möter spännande möjligheter och utmaningar då nära samarbeten leder till merförsäljning genom delaktighet och rådgivning i kundens planering för strukturomvandling och utveckling. I samverkan med kunder utvecklas partneringsamarbeten med fokus på verksamhetens funktionskrav och kostnader inom byggnadens livscykel.

   

Den här webbplatsen använder cookies